Julkiset hankinnat Haaparannalla

Kunta noudattaa hankinnoissaan julkisten hankintojen periaatetta. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisen sektorin tavaroiden ja palvelujen ym. ostamisprosessia, jota säädellään lailla ja säännöksillä. Säännöksien tarkoitus on varmistaa, että viranomaiset kohtelevat kaikkia julkiselle sektorille tavaroita, palveluja ym. tarjoavia tahoja tasapuolisesti.

Julkisia hankintoja koskevat säännökset ovat samat koko EU/ETA-alueella, ja ne perustuvat EU:n hankintadirektiiveihin. EU-säännösten mukaan viranomaisten tulee olla asiallisia ja valita toimittaja ainoastaan hänen tarjoamansa tavaran perusteella. Toimittajan valintaan ei saa vaikuttaa mikään muu asia, kuten esimerkiksi lojaliteetti oman maan tai aikaisempia toimittajia kohtaan. Toimittajan valinnan tulee tapahtua kokonaistaloudellisin perustein sen mukaan, kuka toimittajista tarjoaa parhaimman tavaran/palvelun/urakan parhaaseen hintaan.

Haparanda stad
953 85 Haparanda
kommun@haparanda.se