Tornion kaupungin hankinta- ja logistiikkapalvelut

Tornion kaupungin hankinta- ja logistiikkapalvelut -tulosyksikkö hoitaa kaupungin keskitettyjä hankinta- ja logistiikkapalveluja sekä auttaa muita hallintokuntia hankintojen ja logististen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Rakennuttajapalvelut rakennuttaa infrastruktuuria ja julkisia rakennuksia torniolaisten käyttöön.
Tornion kaupunki tekee myös yhteistyötä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Voimassa oleva hankintalainsäädäntö sekä Tornion kaupunkikonsernin hankintaohje ohjaavat kaupungin hankintapalveluiden toimintaperiaatteita.

Ajankohtaisista hankinnoista ilmoitetaan kaupungin kotisivuilla.

Tornion kaupunki
HANKINTA- JA LOGISTIIKKAPALVELUT
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio

Partnerbook- Etsi kumppaneita ja luo kumppanuuksia yhdessä osoitteessa

Partnerbook on yritysten ja yhteisöjen verkostoitumista ja markkinointia edistävä työkalu. Se on kehitetty Digipoliksessa yhteistyössä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Palvelussa olevan profiilinsa avulla yritykset ja organisaatiot pystyvät tarjoamaan osaamistaan ja palveluitaan niin uusille kuin jo olemassa oleville asiakkaille.

Partnerbook mahdollistaa myös sopivien yhteistyökumppaneiden haun oman liiketoiminnan edistämiseen. Palveluun rekisteröityneet organisaatiot voivat luoda profiilin, jättää tarjouspyyntöjä, luoda projekteja ja tiedottaa tapahtumista. Palvelun kautta löytyy mm. tietoa ajankohtaisista asioista, suurhankkeista ja erilaisista tapahtumista. Palvelun kautta yritykset parantavat mahdollisuuksiaan päästä mukaan sekä kansallisiin että kansainvälisiin suurhankkeisiin.

 

Parnerbook_logo

Keijo Tuisku

Hankintapäällikkö
Tornion kaupunki
+358 40 636 1314
keijo.tuisku@tornio.fi

Hilma-julkiset hankinnat

Partnerbook

Julkiset hankinnat Haaparannalla

Kunta noudattaa hankinnoissaan julkisten hankintojen periaatetta. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan julkisen sektorin tavaroiden ja palvelujen ym. ostamisprosessia, jota säädellään lailla ja säännöksillä. Säännöksien tarkoitus on varmistaa, että viranomaiset kohtelevat kaikkia julkiselle sektorille tavaroita, palveluja ym. tarjoavia tahoja tasapuolisesti.

Julkisia hankintoja koskevat säännökset ovat samat koko EU/ETA-alueella, ja ne perustuvat EU:n hankintadirektiiveihin. EU-säännösten mukaan viranomaisten tulee olla asiallisia ja valita toimittaja ainoastaan hänen tarjoamansa tavaran perusteella. Toimittajan valintaan ei saa vaikuttaa mikään muu asia, kuten esimerkiksi lojaliteetti oman maan tai aikaisempia toimittajia kohtaan. Toimittajan valinnan tulee tapahtua kokonaistaloudellisin perustein sen mukaan, kuka toimittajista tarjoaa parhaimman tavaran/palvelun/urakan parhaaseen hintaan.

Haparanda stad
953 85 Haparanda
kommun@haparanda.se