Tornion kaupungin maaseutuelinkeinoja koskevat viranomaistehtävät hoidetaan Tervolan kunnan hallinnoimalla maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueen jäsenkuntia ovat Tervolan ja Tornion lisäksi Rovaniemi, Kemi, Keminmaa, Simo ja Ranua.

Keskeisiä tehtäviä ovat:

  • tukihakemusten vastaanotto, käsittely, tallennus, maksu- ja sitoumuspäätösten teko ja hyväksyminen
  • asiakaspalvelu ja neuvonta
  • sato- tulva- ja hirvi- ja petoeläinvahinkojen arviointi ja korvaushakemusten käsittely
  • eläintenpitäjärekisterin ylläpito

 

Tornion kaupunki on tehnyt erillisen sopimuksen Tervolan kunnan kanssa maaseudun kehittämistehtävien hoitamisesta esim. seuraavissa asioissa: tilakauppojen, sukupolven vaihdosten, tuotantoedellytysten, kuten investointienrahoitus, tuotantokiintiöt ja peltojen vuokrauksen edistäminen. Arvioita ja lausuntoja maaseutuyritysten ja rahoituslaitosten tarpeisiin. Tornio kaupungin valtuusto on hyväksynyt määrärahan käytettäväksi maatalouden kehittämiseen Torniossa asuville.

Avustuksia myönnetään seuraaviin kustannuksiin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa:
viljavuustutkimus-, viljelysuunnitelma- ja jalostussuunnitelma kustannuksiin sekä taloudellisuuslaskelmiin. Lisäksi tuetaan maksullista lomitusta.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen Tornion toimipaikka sijaitsee Raatihuoneen sivurakennuksessa osoitteessa Hallituskatu 9. Tiloissa työskentelee kaksi maaseutupalvelujen asiantuntijaa, joiden osaaminen on kaikkien torniolaisten maanviljelijöiden ja maaseudun kehittäjien käytössä.

Tornion toimipaikka
Hallituskatu 9
FI-95400 Tornio

Heikki Pennanen

Maataloussihteeri
Maaseutupalvelut
+358 50 597 1161
heikki.pennanen@tervola.fi

Ritva Ojala

Toimistosihteeri
Maaseutupalvelut
+358 50 597 1162
ritva.ojala@tervola.fi

Tornion kaupungin maaseutupalvelut

Yhdessä kyläkehitysryhmien kanssa Haaparannan kunnalla on yhteinen visio siitä millaiselta elävän maaseudun tulisi näyttää tulevaisuudessa.

Haluatko kehittää seutuasi

Sinulla, joka asut maaseudulla ja olet mukana kyläkehitysryhmässä/etuyhdistyksessä, on mahdollisuus hakea hankekohtaista tukea kylän kehittämiseen. Työmenetelmän nimi on Leader ja se antaa aivan uusia mahdollisuuksia taloudelliseen tukeen ja nopeisiin päätösteihin, mahdollisimman pieneen byrokratiaan ja laajaan paikalliseen vaikutukseen.


Norrbottenin lääninhallituksen rooli
Lääninhallituksen työssä maaseudun kehittämiseksi on kyse muun muassa eri toimijoiden ideoiden ja sitoutuneisuuden tukemisesta yritystoiminnan, työllisyyden ja viihtyisän elinympäristön hyväksi. Ottamalla huomioon kunkin seudun ainutlaatuiset edellytykset pyrimme edistämään alueen suotuisaa kehitystä.