Hankkeen pääasiallinen tavoite         

Hankkeen tavoitteena on laatia Tornion kaupungin matkailualan kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin matkailualan kehittämiseksi ja sitoutetaan keskeiset toimijat niiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana kootaan kaupungin matkailun kehittämisen tietosisältö ja laaditaan havainnemateriaali, joka tukee päätöksentekoa, kaupungin matkailun liiketoimintasuunnittelua ja markkinointia sekä kaupungin kaavoitusta. Hankkeen aikana kaupungin matkailunkehittämisen toiminnallinen suunnittelu ja maankäytön yleissuunnittelu toteutetaan samanaikaisesti ja toisiaan tukien.

Odotetut tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Tornion matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen matkailun masterplan, joka suuntaa kehittämistyötä, maankäytön suunnittelua ja investointeja. Matkailun masterplanin avulla halutaan saavuttaa sama matkailuelinkeinojen taso, kuin muuallakin Lapissa ja suunnitelman avulla määritellään kaupungin matkailuelinkeinojen mahdollistavat suuntalinjat, painopisteet ja resurssit.

 

Hankekuvaus

Hankkeen toimenpiteitä ovat:

  1. Lähtötietojen kokoaminen
  2. Tornion matkailun nykytila-analyysin tekeminen
  3. Aluekäyttösuunnitelman laatiminen matkailuelinkeinon tarpeisiin
  4. Matkailun toiminnallisten sisältöjen ja matkailutuotteiden kehittäminen
  5. Matkailunkehittämisen organisointi ja alueen toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön
  6. Markkinoinnin sisältöjen ja kohderyhmien määrittely
  7. Saavutettavuuden parantaminen
  8. Matkailun osaamistarpeiden ja työvoiman saatavuuden kartoittaminen

 

Projektin kesto: 4/2018 – 9/2019

Budjetti: 166 472 €

EAKR- ja valtion rahoitus: 116 530 €

Muu julkinen rahoitus: 49 942 €

Yksityinen rahoitus: 0 €

 

Matkailun masterplanin maali häämöttää – mitä saimme aikaan?