Hankkeen tavoitteena on uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen ja tähän liittyvän uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Hankkeella haetaan ratkaisuja ympäristöystävällisen maa- ja biokaasun käyttökohteille Lapissa. Maa- ja biokaasun käyttö on jalosteina mahdollista sekä liikennepolttoaineena että energianlähteenä teollisuuden prosesseissa. Päätavoitteena on laatia suunnitelma, jossa Lappiin suunnitteilla olevat kaasutalouden investoinnit muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Hankkeen tuloksena syntyy:

  • Lapin maakunnan kaasuntuotanto- ja hyödyntämissuunnitelma, joka ottaa kantaa sopiviin biokaasulaitosten ja kaasun tankkauspisteiden sijainteihin sekä biokaasun tuotantoon soveltuvien syötteiden sijainteihin sekä näiden keruuseen liittyviin logistisiin ratkaisuihin.
  • Esitys biokaasun hyödyntämisen soveltuvuudesta Lappiin suunnitteilla olevien biotalouden suurinvestointien yhteyteen.
  • Valittujen teollisuusalueiden kehittämissuunnitelmat kaasun hyödyntämisen näkökulmasta.

 

Hankkeen päärahoittajana toimii Lapin liitto.  Hankkeen kustannusarvio on 343 698 €, josta EAKR ja Lapin liitto rahoittavat 274 958 € ja kunnat ja kehitysyhtiöt 68 740 €.

Kumppaneina hankkeessa ovat Kemin Digipolis Oy, Rovaniemen kaupunki, Kemijärven kaupunki, Tervolan kunta ja Kittilän Kunta.

 

LKS_juliste uusi

i