Barents LOGHUB TornioHaparanda -hanke

Barents LOGHUB TornioHaparanda –hanke on EU:n rakennerahaston rahoittama yritysten
toimintaympäristön kehittämishanke. Hanke toteutetaan 2018-2019.

Hankkeella haetaan ratkaisuja uusien logistiikkainvestointien vauhdittamiseen ja niiden toteutuksen
varmistamiseen ja nykyisen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseen siltä osin, kuin logistiikalla ja
saavutettavuudella siihen voidaan vaikuttaa.

Hanketta on valmisteltu elinkeinoyhtiö Team Botnia Oy:n johdolla. Suunnittelun tueksi on kartoitettu
näkemyksiä joukolta logistiikka-alan ja tuotannollisen toiminnan yrityksiä. Lisäksi infrastruktuurikysymyksissä
on tarkasteltu, sitä miten kaupungit liittyvät merkittäviin kuljetuskorridoreihin ja miten niiden asemaa
vahvistetaan Skandinavian, Euroopan ja Aasian välisiä kuljetuksia palvelevana logistiikkapalvelukeskuksena.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on olemassa olevan liiketoiminnan kasvun ja kehityksen edistäminen sekä kilpailukyvyn
säilyminen logistiikan palvelutason ja kustannusten osalta. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueen
vetovoimaisuutta ja saada sijoittumaan alueelle uutta liiketoimintaa tuottamalla liiketoimintaa tukevia
logistiikan palvelukokonaisuuksia.

Tavoitteena on uusien logistiikkainvestointien vauhdittaminen ja niiden toteutuksen varmistaminen. Hankkeen
selvitysten perusteella on tavoitteena muodostua yksi tai useampi yrityskohtainen tai yritysryhmäkohtainen
kehitys- ja investointisuunnitelma.

Hanke jakautuu kahteen yksilöityyn osa-alueeseen; Raskaan liikenteen palvelukeskus ja Pohjoiskalotin
rahtien koontiterminaali ja teollisuuden raideliikenteen toimintavarmuuden parantaminen.

Raskaan liikenteen palvelukeskus

Hankkeessa selvitetään raskaan liikenteen palvelukeskuksen perustamisedellytykset Tornioon. Alueen
maantieliikenteen määrät ovat merkittäviä ja tarvitaan palveluita sekä kuljettajia, että ajoneuvoja ajatellen.
Raskaan liikenteen palvelukeskukselle on varattu alustavasti maa-alue Torpin kaupunginosasta. Alue on
tarpeeksi suuri tavoiteltavia toimintoja ajatellen. Alueen toimintoja voivat olla korjaamotoiminnot,
terminaalitoiminnot, polttoainejakelupiste, ajoneuvojen pesuhalli, hinauspalvelu, katsastus, ravintolapalvelu,
pienimuotoiset majoituspalvelut ja toimistotilat.

Pohjoiskalotin rahtien koontiterminaali ja teollisuuden raideliikenteen toimintavarmuus

Maailman rahdinkuljetuksessa on tapahtumassa valtava Kiina-vetoinen muutos, josta myös TornioHaparanda
voi saada osansa. TornioHaparandaan pääsee rautateitse kolmesta maasta ja alue on luonnollinen paikka
koontiterminaalin sijoittamiseksi. Säännöllinen konttijunaliikenne on käynnistynyt loppuvuodesta 2017
Kouvolan ja Kiinan (Xian) välillä. Hankkeen tavoitteena on selvittää uuden kuljetusreitin, Silkkitien, merkitys
alueen yrityksille sekä niiden kuljetustarpeet ja vaaditut investointi- ja palveluratkaisut.
Alueen nykyisen teollisuuden liiketoiminnan kasvun ja kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää myös toimivaa
rautatieyhteyttä Ruotsiin. Arktinen LNG-puisto hankkeessa on laadittu esitys nykyisen raideverkon laajentamiseksi
siten, että nykyisen radan yhteyteen rakennetaan kapeampi (normaalileveys) raide Röyttästä
Tornion ratapihalle ja näin mahdollistetaan sujuva yhteys Ruotsiin. Hankkeen tavoitteena on
laatia lisäraiteen toteutus- ja rahoitussuunnitelma kyseisen ratainvestoinnin
toteuttamiseksi.

 

Lisätiedot:

Marja-Liisa Rantamaa, p. 040 681 8184