Arktinen LNG-puisto -hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys ja jatkosuunnitelma pitkäaikaiselle kehittämistyölle, jonka lopullisena tavoitteena on muodostaa ympäristöystävällinen teollisen toiminnan alue Tornioon, jossa yritykset voivat kohdistaa resurssinsa liiketoiminnan kasvattamiseen ja kansainvälistymiseen hyödyntäen ympäristöystävällistä energialähdettä. Hankkeen lähtökohta perustuu vuoden 2018 aikana Tornion Röyttään valmistuvaan LNG-kaasun tuontiterminaaliin.

 

Röyttään rakennetaan LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja täyttöasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot sekä yksi 50 000 m3 varastosäiliö. Kaasun jakelua varten Röyttän teollisuusalueelle rakennetaan myös putkisto sekä autolastausterminaali LNG-säiliöautoille. Röyttään rakenteilla oleva LNG-terminaali mahdollistaa ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen energiamuodon hyödyntämisen teollisuuden ja liikenteen käyttöön.