Ammattiopisto Lappia

Ammattiopisto Lappia tarjoaa käytännönläheistä ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Kemissä, Keminmaassa, Muoniossa, Tervolassa (Louella) ja Torniossa. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi Lappia järjestää monipuolista aikuis- ja oppisopimuskoulutusta.

Rajayhteistyötä toteutetaan pääosin Ruotsin ja Norjan kanssa. Opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja sekä kansainvälisiä hankkeita toteutetaan ympäri maailmaa. Lappia on vahva työelämän kehittäjä Lapissa. Eri alojen koulutuksia järjestetään aikuisille ja työpaikoille sopimuksen mukaan siellä, missä tarvitaan. Perus-, ammatti-  ja erikoisammattitutkintojen lisäksi Lappiassa voi suorittaa erityyppisiä ammatillisia lisenssejä ja sertifikaatteja.

Työelämässä arvostetut yrittäjyys-, esimies- ja johtamiskoulutukset kuuluvat Lappian palvelutarjontaan. Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa myös ruotsinkielisenä. Yritysasiakkaat ovat merkittäviä kumppaneita henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Osaamistarvekartoituksilla selvitetään mitä osaamista ja toiminnan kehittämistä työpaikalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Työntekijöille tehdään koulutussuunnitelmia ja toteutetaan räätälöityjä koulutuksia.

Ollaan yhteydessä

Rehtori
Virpi Lilja
+358 40 537 0860
virpi.lilja@lappia.fi

Aikuiskoulutusjohtaja
Anni Miettunen,
+ 358 50 310 9237
anni.miettunen@lappia.fi