Rajaton ajattelu yhdistää

TornioHaparanda on Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitseva noin 32500 asukkaan ja 2500 yrityksen merkittävä kaupan ja teollisuuden keskus. Kun Ikea sijoittui paikkakunnalle vuonna 2006, kaupan alan  kehitys on ollut nopeaa. Myös teräsyhtiö Outokumpu on investoinut alueelle runsaat 400 miljoonaa euroa tuotantonsa laajentamiseen.

Tornio ja Haaparanta sijaisevat usean monikansallisen yhteistyöalueen keskiössä;  kaupungit ovat osa Barentsin aluetta, Pohjoiskalottia sekä Perämerenkaarta. Kaupungit ja niiden asukkaat ovat jo pitkään tehneet tiivistä sosiaalista ja kulttuurista yhteistyötä monilla eri aloilla. Tästä on syntynyt ainutlaatuinen kaksoiskaupungin yhteinen visio, johon kuuluu Tornion ja Haaparannan yhteisen tulevaisuuden ja resurssienkäytön suunnittelu. Puhummekin yhdestä kaupungista – TornioHaparandasta.

Logistisesti TornioHaparanda on erinomaisessa asemassa. Raja-alueesta onkin tullut kansainvälinen kohtaamispaikka, ja keskelle valtakunnanrajaa on nousemassa kaupungin uusi ydinkeskusta. Talvella 2014 vihittiin kaupunkien yhteinen Matkakeskus, ja valtakunnanrajan ylittävä raideliikenne on alkamassa lähivuosina.

 

Kahden maan mahdollisuudet käden ulottuvilla

Kolmenkymmenen kilometrin säteellä kaupungistamme asuu 70 000 ihmistä. Alueella toimivien yritysten osaamisaloja ovat mm. metalli-, puutuote-, elintarvike- ja tekstiiliteollisuus sekä kauppa ja matkailu. Rajakaupungin jatkuvasti laajenevassa kauppakeskittymässä vierailee vuosittain noin 3 miljoonaa kävijää.Vuonna 2008 avattiin Rajalla/På Gränsen – kauppakeskus ja sen välittömään läheisyyteen tulevan Barents Centerin rakentamisen on määrä alkaa vuonna 2014.

Hyvä sijainti on liiketoiminnan yksi perusedellytys.  TornioHaparanda on erinomaisessa asemassa keskellä 700 000 asukkaan Perämerenkaarta. Yliopistokaupungit Oulu, Luulaja ja Rovaniemi ovat kaikki vain 130 kilometrin etäisyydellä TornioHaparandasta.

Kaupunki voikin tarjota uusille liikenne- ja logistiikkapalveluille ainutlaatuiset mahdollisuudet. Tornio on myös Suomen vilkkain maaliikenteen rajanylityspaikka; vuosittain rajan ylittää noin 12 miljoonaa ihmistä. Vierailijoista monet ovat ostosmatkailijoita useiden satojen kilometrien päästä Pohjois-Norjasta tai Murmanskin alueelta. TornioHaparanda onkin vetovoimainen kohde koko laajalla Pohjoiskalotin alueella, jossa asuu kaksi miljoonaa ihmistä.