IMG_3925
Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen ja oikean asiantuntija-avun löytäminen eri tilanteisiin vaati yrityksiltä kärsivällisyyttä ja aikaa. Yksi tällainen yritys on veljesten Ari ja Arto Pokan omistama FSP Floating Systems Productions Oy. Saunalautoista ja niiden alustoista tunnettu yritys on tilanteessa, jossa tavoitteena on hakea kasvua tuotekehityksen ja kansainvälistymisen kautta. Kun kokonaisuuteen lisätään poikien isän omistama Pokka Laiturit Ky, niin kokonaisuuteen on lisättävissä vielä sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiantuntijatarpeet. Löytääkseen tarvitsemansa tiedot, rahoitusmahdollisuudet sekä eri alan asiantuntijat Ari Pokka kääntyi Tornion elinkeinoyhtiön Team Botnian asiantuntija-avun eli yrityskehittäjä Tiina Pelimannin puoleen.

”Liiketoimintasuunnitelmalla lähdetään liikkeelle”

”Tyypillisesti yrittäjä tulee hakemaan apua juurikin rahoitukseen. Hän ei tiedä, mistä lähtisi hakemaan eikä välttämättä ole edes selkiytynyt kuva siitä, että mihin kaikkeen sitä voi hakea. Siksikin lähdemme yrittäjän kanssa ihan ensimmäiseksi kartoittamaan yrityksen kehittämiseen liittyvät tarpeet ja haarukoimaan mitä mahdollisuuksia asioiden eteenpäin viemiseksi on olemassa. Kun yrityksen tilanne vaatii monialaista osaamista, on parasta päivittää liiketoimintasuunnitelma kuntoon, joka toimii sitten perustana jatkotoimenpiteille, kuten asiantuntija-avun ja rahoituksen hakemiseen.” Tornion yrityskehittäjä Tiina Pelimanni kertoo.

Ari Pokka tuli hakemaan apua yrityskehittäjältä erityisesti rahoitukseen ja kasvun kehittämiseen. Ari ja Arto Pokan isä Esko Pokka on valmistanut vuodesta 1989 lähtien laitureita ja Pokka Laiturit Ky toimi pitkään yhden miehen yrityksenä. Veljekset olivat isänsä apuna, kunnes 2013 heiltä tilattiin Helsinkiin ”maailman suurin saunalautta” ja Pokan veljekset perustivat uuden yrityksen FSP Floating Systems Productions Oy:n.
Rahoitusviidakkoon selkeyttä

”Oli selvää, että haluamme lähteä kehittämään toimintaan. Sukupolvenvaihdos on yksi konkreettinen edessä oleva asia, ja meidän tulee punnita vaihtoehtoja, kuinka me sen teemme. Yhdistämmekö liiketoiminnat, eriytämmekö kiinteistöyhtiön vai ostammeko Pokka Laiturit Ky:n. Meillä ei ole osaamista tehdä sitä ilman asiantuntijoita.”

Yrityskehittäjä kartoittaa asiakkaan tarpeet ja ohjaa oikealle asiantuntijalle, mikäli osaamista ei omasta takaa löydy.

”Asiantuntija-apu niin sukupolven- ja omistajanvaihdoksissa kuin markkinoinnissa, tuotekehittelyssä tai investointitilanteessa on yhä enemmän kaivattu apu. Rahoitusinstrumentteja, tukimuotoja ja myöntäviä tahoja on niin paljon, että on yrittäjän on erittäin työlästä löytää oikeita kanavia itse.”

 

Kasvuun asiantuntija-apua

FSP Floating Systems Productions Oy:llä on myös kasvusuunnitelmia:

”Lähimmät ” varteenotettavat niin laitureiden kuin lauttojenkin valmistajat sekä Suomessa että Ruotsissa ovat kaukana etelässä. Meillä on lähellä kahden maan markkinat, ja luonnollisesti olemme kiinnostuneita liiketoiminnan laajentamisesta. Mutta haluamme mennä askel kerrallaan ja ottaa ne askeleet oikeassa järjestyksessä. Siihenkin tarvitsemme ulkopuolista sparraajaa, joka auttaa meitä etenemään oikeassa järjestyksessä.”

”Yrittäjien on mahdollista saada myös uusien markkinoiden valloittamisen tukea esim. materiaalin suunnittelussa sekä markkinakanavien hakemisessa. Kansainvälistymisen asiantuntijat ovat tukena markkinatutkimusten ja lakipykälien selvittämisessä.” Pelimanni muistuttaa.

Tuotteistamista ja uusia markkinoita

Myös Ari Pokka tiedostaa tuotteistamisen tärkeyden osana tuotekehitystä:

”Haluamme myös selkiyttää tuotekonseptiamme sekä jatkuvasti kehittää lauttoja. Unelmatilanne olisi, kun voisimme joka talvi rakentaa uuden, kehittyneemmän lautan ja näin sekä parantaa lauttojen ominaisuuksia että kasvattaa omaa tuoteosaamistamme.”

Myös Pelimanni muistuttaa tuotekehittelyn tärkeydestä:

”Tuotteistaminen on olennainen osa kansainvälistymistä ja helpottaa rahoituksen saamista. Ely-keskuksella on monia tukimuotoja tuotekehittelyyn ja tuotteistamiseen.”

Tulevaisuutta visioiden tavoitteena FSP:llä on myös päästä pienvenesatamalaitureiden markkinoille:

”Kunhan se pää saadaan auki ja lisää referenssejä, pääsemme mukaan suurempien laiturikokonaisuuksien rakentamiseen. Kasvun mahdollisuuksia on myös siellä.”

Yrityskehittäjän näkökulmasta yrityksen auttaminen eteenpäin seuraaville askelmille on merkki työn onnistumisesta:

”Kun yrittäjä on saanut kaipaamansa avun ja saavuttaa tavoitteensa, hän voi jatkaa yrityksen kehittämistä kohti seuraavaa askelta suunnitelmallisesti.”