TORNION MATKAILUN MASTERPLAN

Torniolla on tarve matkailun kehittämistyön pitkäjänteiselle strategialle, linjauksille ja
toimenpiteille, eli matkailun kokonaisvaltaiselle masterplanille. Suomen ja Lapin
matkailu elää tällä hetkellä vahvaa kasvua, ja Tornion tavoitteena on päästä mukaan
tähän kasvuun. Matkailun masterplanin avulla halutaan saavuttaa sama
matkailuelinkeinojen taso kuin muuallakin Lapissa. Suunnitelman avulla määritellään
kaupungin matkailuelinkeinojen mahdollistavat suuntalinjat, painopisteet ja resurssit.
Torniolla on perinteitä ja tuotteita erityisesti kesämatkailun osalta, ja masterplanin
avulla kaupunki voi monipuolistaa Lapin matkailupalveluiden tarjontaa kohteiden,
tuotteiden, ympärivuotisuuden sekä vesistömatkailuun liittyvän tarjonnan osalta.

Tämä tarjouspyyntö koskee Tornion kokonaisvaltaisen matkailun masterplanin
tekemistä.

Tornion matkailun masterplan –hankeen toteutusaika on huhtikuu 2018– syyskuu
2019. Hanke toteutetaan hankkeeseen palkatun osa-aikaisen projektikoordinaattorin
ja työn toteuttajaksi kilpailutettavien konsulttien tai asiantuntijoiden yhteistyönä.
Hankkeen etenemisestä vastaa Tornion kaupungin elinkeinoryhmä täydennettynä
rahoittajan edustajalla. Hanketyön aikana järjestetään eri teemoihin ja
asiakokonaisuuksiin liittyviä työpajoja ja työryhmiä, joihin alan yrittäjät ja sidosryhmät
kutsutaan mukaan.

Tarjous tulee toimittaa viimeistään 26.6.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostitse
osoitteeseen jukka.kujala@tornio.fi. Otsikkoriville teksti ”Tarjous: Tornion matkailun
masterplan”.

Tarjouspyyntöä koskevat asiakirjat:

Tarjouspyyntö matkailun masterplan

Matkailun masterplan laatukriteerit

Tarjouslomake matkailun masterplan