Lapin yliopisto toteuttaa palvelumuotoilun maisteriohjelman, joka on suunnattu yritysten ja organisaatioiden työntekijöille. Koulutus on suunniteltu aikataulujen, kurssien ja sisältöjen osalta vastaamaan yrityksien tarpeita.  Maisteriohjelma toteutetaan Lapin yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä siten, että koulutus toteutetaan kahdelle opiskelijaryhmälle eri lähiopetuspaikoissa; Rovaniemellä (20 opiskelijaa) ja Kajaanissa (20 opiskelijaa). Opetus tapahtuu pääosin verkko-opetuksena ja lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa. Koulutukseen voi hakeutua monella erilaisella taustakoulutuksella ja koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueiden yritysten kanssa.

 

Hakuaika maisteriohjelmaan on 13.2.-12.3.2020 ja opinnot alkavat elokuussa 2020.

 

Lisätietoja  www.ulapland.fi/pama