Tornion ja Haaparannan logistista asemaa vahvistavan hankkeen projektipäälliköksi on valittu Marja-Liisa Rantamaa Torniosta. Rantamaalla on pitkäaikainen kokemus logistiikka-alalta mm. Outokummun asiakastoimitusten ja lastikokonaisuuksien suunnittelusta.

Hankkeen tavoitteena on:

• selvittää kaupunkien kilpailukykytekijät logistisena solmukohtana ja vahvistaa TornioHaaparannan logistista asemaa
• tehdä markkinalähtöiset selvitykset infraan ja palvelurakenteeseen liittyvistä toimenpiteistä
• selvittää ja laatia raskaan liikenteen palvelukeskuksen perustamisen toteuttamissuunnitelma
• selvittää ja laatia Pohjoiskalotin rahtien koontiterminaalin perustamisen toteuttamissuunnitelma
• laatia toimenpidesuunnitelma logististen palveluiden kehittymiseksi ja niiden markkinoimiseksi alan toimijoille