KORONA ISKEE YRITYKSIIN, MITEN VOIMME AUTTAA?

Koronaepidemian myötä useat yritykset ovat ajautuneet erittäin vaikeaan tilanteeseen ja monella yrityksellä kassakriisi on akuutti. Suomalaisten yritysten nettovoitto verojen jälkeen on keskimäärin noin 5%. Liikevaihdosta 95% menee siis kuluihin. Voitto vastaa siten vuositasolla vain 2,5 viikon liikevaihtoa. Kriisin pitkittyessä ja tilanteessa, jossa yritys ei pysty olennaisesti karsimaan kuluja, voi tilanne päätyä valitettavaan umpikujaan.

Valtio on jo tehnyt rahoitusinstrumentteja, joiden avulla yritysten kassakriisiä pyritään helpottamaan. Finnvera on saanut merkittäviä lisäresursseja lainojen takaamiseen. Yksinkertaistettuna Finnveran tuotteiden toimintamalli on, että Finnvera takaa ja pankit jakavat lainat. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää olla hyvin varhaisessa vaiheessa yhteydessä omaan pankkiin, jolloin saa myös tarkemmat tiedot oman pankin tarjoamista helpotuksista ja toimista vallitsevan kriisin aikana.

Business Finland on erittäin nopealla aikataululla lanseerannut tuotteen, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja prosesseja siten, että liiketoiminta tässä korona-tilanteessa ja vastaisuudessa normaaliolosuhteissa toimisi paremmin. Tämä tuote on jaettu kahteen osioon, esiselvitykseen ja varsinaiseen kehittämiseen. Esiselvitysvaiheen kokonaisuus voi olla 10 000 euroa ja varsinaisen kehitysvaiheen 100 000 euroa, joihin yritys saa 80% tukea Business Finlandin kautta. Näihin kehitystoimenpiteisiin on mahdollista saada 70% ennakkoa ja olennaista on huomioida se, että nämä hankkeet voivat sisältää henkilöstön, myös toimitusjohtajan palkkakustannuksia.

Business Finlandin tarjoamien tukien hyödyntäminen on lähtökohtaisesti yksinkertaista, hakuprosessi on varsin kevyt. Esimerkkinä yritys, joka tässä vaiheessa haluaa perustaa verkkokaupan tai kehittää edelleen verkkokaupan osto- ja toimitusprosesseja, voi tehdä näitä toimenpiteitä tämän kehityshankkeen sisällä. Valmistavassa teollisuudessa ulkomailta tulevien komponenttien saatavuudessa voi ilmetä ongelmia, joiden ennaltaehkäisyyn uutta tukipakettia on myös mahdollista käyttää. Rahoitus mahdollistaa esimerkiksi tuotantoketjun uudelleensuunnittelun ja tuotannon Suomeen siirtämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelua.

Team Botniassa perehdymme kaiken aikaa uusimpiin yrityksille suunnattuihin tukitoimiin ja instrumentteihin, jotta voimme auttaa yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyödyntämisessä. Olemme käytettävissä apuna kassavirtalaskelmien ja tukihakemusten hakuprosessien eri vaiheissa, jotta voimme osaltamme nopeuttaa ja varmistaa hakemusten läpi menoa. Haluamme välttää asioiden liikaa yleistämistä ja sen vuoksi kannustamme olemaan meihin yhteydessä kaikissa mieltä askarruttavissa.

Olemme edelleen yhtä aktiivisia ja palvelemme teitä kuten tähänkin asti, mutta toistaiseksi tapaamme teitä hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanimme ensisijaisesti etänä, esimerkiksi puhelimen, Skypen ja Teamsin kautta. Haluamme kantaa osaltamme vastuun kaikkien lähimmäistemme terveydestä ja hidastaa epidemian leviämistä.

 

Marko Alamartimo

Toimitusjohtaja, Team Botnia Oy