Haemme Lapin kaasutaloussuunnitelma- hankkeeseen

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

Lapin Kaasutaloussuunnitelman tavoitteena on edistää Lapin kaasutalouden kokonaisvaltaista kehittymistä ottaen huomioon tuotanto, jakelu ja kulutus seuraavien toimenpiteiden kautta:

 • selvittää Lapin biokaasulaitosinvestointien kannattavuus, toteutettavuus ja sijoitusvaihtoehdot raaka-aine – ja logistiset ketjut huomioiden
 • edesauttaa Tornion uuden, Arctio –teollisuuspuiston ja Kemijärven Forestin Ekoteollisuus-puiston investointeja, jotka kytkeytyvät kaasun hyödyntämiseen osana teollisia prosesseja
 • selvittää kaasutankkausasemaverkoston laajuus ja tankkausasemien sijainnit, huomioiden yksityinen ja raskas liikenne sekä teollisuuden tarpeet
 • lisätä Lapin vetovoimaa tiedottamalla rakennetusta ja suunnitteilla olevasta kaasuinfrastruktuurista
 • lisätä kaasutalouden toimijoiden yhteistyötä ja kanssakäymistä Lapin alueella
 • koota tulokset maakunnalliseksi kaasun tuotannon ja hyödyntämisen suunnitelmaksi.

Edellytämme projektipäälliköltä

 • näkemystä kaasutalouden kehittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista
 • ymmärrystä ja kokemusta teollisuuden toimintaympäristöstä ja -prosesseista
 • kokemusta liikenteen toimintaympäristöstä, logistisista ketjuista ja -prosesseista
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja / tai vastaavaa työkokemuksen kautta hankittua osaamista
 • analyyttista ja numeerista osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tiedotusosaamista ja toimisto-ohjelmien käyttöä.
 • sujuvaa englannin ja ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa
 • kehittämisotetta ja kiinnostusta tulevaisuuden energiaratkaisuja kohtaan
 • kokemusta projektijohtamisesta, hanke- ja ohjelmatyöstä sekä kilpailuttamisprosesseista
 • matkustusvalmiutta ja oman auton käyttömahdollisuutta

 

Hanke on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta, vastinrahoitus Lapin Liitto sekä mukana olevat kunnat. Päähakijana toimii Team Botnia Oy, muut mukana olevat partnerit ovat Kemin Digipolis Oy, Kemijärven kaupunki, Kittilän kunta, Tervolan kunta sekä Rovaniemen kehitys Oy.

Hankeen toteutusaika on 02.09.2019 – 31.08.2021

 

Tehtävän sijoituspaikka on Tornio. Hakemukset palkkatoivomuksineen ja cv:n pyydämme lähettämään 28.10.2019 klo 14:00 mennessä osoitteeseen: marko.alamartimo@tornio.fi

 

Lisätietoja tehtävästä arkisin klo 8:00-9:00: Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo, 0400251350

 

Katso koko ilmoitus oheisesta linkistä:

Team Botnia projektipäällikkö rekrytointi-ilmoitus 19.10.2019