House of Lapland:in tavoitteena on varmistaa maakunnan näkyvyys ja vetovoima kansallisesti ja kansainvälisesti Lapin kannalta tärkeiden sidosryhmien keskuudessa. Se luo kysyntää alueen yritysten ja kehitysorganisaatioiden palveluille sekä tarjoaa yhteistyökumppaneilleen kanavan tehokkaaseen viestintään ja brändinhallintaan. House of Laplandia toteuttaa Lapin kuntien ja korkeakoulujen omistama Lapin Elämystuotanto Oy, LEO.

Tavoitteellinen viestintä- ja mediatyö ovat keskeisiä maakunnallisen maineenhallinnan välineitä, niitä vahvistetaan tarvittaessa kohdennetuilla markkinointikampanjoilla sekä tehokkaalla sisäisellä ja ulkoisella sidosryhmäviestinnällä. Kaikki työ tehdään Lappi-brändin tavoitemielikuvaa vahvistaen yhtenäisen visuaalisen ilmeen alla.

Lapin elokuvakomission tehtävänä on lisätä elokuva-, mainos- ja tv- tuotantojen Lappiin jättämää tuloa sekä niistä saatavia imagohyötyjä ja täten edistää alueen kilpailukykyä. Lapin elokuvakomissio on osa House of Laplandia. Toiminta-aikanansa komissio on avustanut kymmeniä elokuva-, TV- tai mainostuotantoja, joiden Lappiin jättämä suora tulo on miljoonia euroja. Tuotantojen avulla Lappi on myös saanut runsaasti kotimaista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Lapin elokuvakomission toiminta-aikana tuotantokyselyiden ja toteutuneiden tuotantojen määrä on moninkertaistunut.

Hanke on vuoden projekti ajalle 1.1.2014-31.12.2014 budjetin ollessa 150000 €, josta Team Botnia kustantaa 2*2500+alv.

Yhteystiedot: toimitusjohtaja Sanna Tarssanen, +358 40 861 1149, sanna.tarssanen(at)leofinland.fi