Kemin Digipoliksen hanke, jonka tarkoitus on selvittää teollisuuden sivutuotteena syntyvien tuotteiden jatkohyödynnettävyyttä. Arktiseen alueeseen on globaalisti mielenkiintoa sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi, jonka takia hankkeen osateemalla ‘Arktisen teollisuuden ekosysteemi’ pyritään entistä parempaan arktisten olosuhteiden hallintaan sekä edistetään suomalaisten yritysten kehittymistä kansainvälisiksi kestävän kehityksen teknologia-, palvelu- ja ratkaisutoimittajaksi ja toimijoiksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti teollisuuden materiaalivirtojen kokonaisvaltaiseen hallitsemiseen ja parempaan hyödyntämiseen.

Tähtäimenä projektilla on kartoittaa teollisista prosesseista syntyviä liiketoimintapotentiaalia omaavien jäte- ja sivuvirtojen ominaisuuksia. Uuden liiketoiminnan kehittymistä sivuvirtojen hyödyntämisen ympärille tehdään vertailutiedon ja benchmarkkauksen avulla. Hanke analysoi sivuvirroille hyödyntämismahdollisuuksia sekä löytää toimijat kehittämään näistä ekolokeroista uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa.

Hankkeen tavoitteena on toimijaverkoston kokoaminen, jossa ovat mukana sekä palveluyritykset, teollisuusasiakkaat, asiantuntijat, oppilaitokset että viranomaiset. Tässä toimijaverkossa toimijat pystyvät identifioimaan jätteensä hyötykäyttökohteen, johon sen voi siirtää suoraan ilman välikäsittelyä. Hankkeen aikana haravoidaan myös mahdollisuuksia symbioosituotteiden luomiseen eli useamman sivuvirran yhdistelmiin, joilla saavutetaan parempi lopputuote.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 134701 €, josta suurimman osan 80% kustantaa Ely-keskus ja loput jakautuvat kuntien maksettavaksi asukasluvun mukaan. Ohjelman kestoaika on reilun vuoden, 1.11.2013-31.12.2014. Jatkotoimenpiteenä hankkeen selvittämille sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksille osoitetaan pilottikohteet.

Yhteystiedot: Projektityöntekijä Teemu Saralampi, +358 40 197 7149, teemu.saralampi(at)digipolis.fi