Asiakaslähtöinen Heavy High Tech ohjelma – Arctic Business Design- hanke keskittyy arktisen teollisuuden palveluyrityksien kilpailukyvyn parantamiseen. Ohjelman toimenpiteet tukevat Lapin yhteistä teollista kehittämisstrategiaa ja hankkeen kehittämistoimenpiteet pohjautuvat teollisuustoimijoiden olemassa oleviin ongelmakohtiin. Ohjelma aktivoi ja tukee pohjoisen teollisen osaamisen sekä teollisen palveluliiketoiminnan kilpailukyvyn kehittymisedellytyksiä. Palveluyrityksiä kannustetaan toimintansa jatkuvaan kehittämiseen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemiseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Hankkeen kohderyhmä on monialainen, ensisijaisesti kattaen teollisuuden palveluliiketoiminnan pk-yritykset, kuten myös välillisinä kohderyhminä ostajina toimivat yritykset, sekä liiketoimintaan osallistuvat yrityspalveluorganisaatiot ja -asiantuntijat, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset.

Hankkeen tuloksena on odotettavissa alueen oppilaitosten ja teollisuustoimijoiden yhteistyön syventyminen koulutuksen ja osaamisen varmistamiseksi. Ohjelman aikana esille tulevia kehittämisen esteenä olevia ongelmia varten teollisuuden toimijoita voidaan ohjata erilaisiin palveluihin riippuen heidän tarvitsemastaan avusta, jonka jälkeen yritykset osaavat itsenäisesti hakea tarvitsemaansa tukea suoraan palveluntuottajalta.

Ohjelmaan osallistuvia yrityksiä rohkaistaan liiketoiminnan verkostomaisiin kehittämis- ja pilottihankkeisiin synergiaetujen saamiseksi. Parhaimmillaan eri alan yritysten yhteistyö voi synnyttää uusia liiketoimintaideoita. Teollisten palveluyritysten viennin edistäminen ja toimijoiden verkostoituminen kansainvälisesti oman viiteryhmän ulkopuolelle on myös yksi hankkeen tavoitteista. Hankkeen puitteissa järjestettävissä businesspajoissa kehitetään jo olemassa olevia ajatuksia kuten myös ideoidaan uusia liiketoiminta-avauksia.

Hankeaika on 1.6.2012-31.3.2015. Budjetti hankkeelle on yhteensä 633750 €, josta Team Botnia vastaa osuuksilla 10000 ja 15000 €. 70% kokonaissummasta rahoitetaan Lapin Liitosta.

Yhteystiedot: Ohjelmapäällikkö Kari Poikela, +358 50 435 8283, kari.poikela(at)digipolis.fi